Information

Namn:
Boende:
Epost:
Född:
Nationalitet:
Talade språk:
Körkort:
Civilstånd:
Martin Carlsson
Västerort, Stockholm
martin@iceclimbers.net
1984, Mora
Svensk
Svenska och engelska
BE CE
Sambo

Arbeten

2016 - idag Idag jobbar jag på Österåkers gymnasium som lärare i matematik, webbutveckling och cad. Matematikundervisning har jag haft tillsammans med elever från teknik-, natur-, sam- och ekonomiprogrammet. Jag delar också kursen gymnasiearbetet med en annan lärare och har gjort så flera år i rad. Jag har också undervisat i kursen dator och nätverksteknik. Under alla år på skolan har jag också varit mentor för olika klasser på teknikprogrammet genom åren. Utöver undervisning så har jag också varit drivande i utvecklandet av teknikprogrammet på många sätt. Utformandet av kursutbud, medverkande i reklamfilm, lyft skolans instagram, designat och väglett byggnationen av ett speciellt mediaklassrum, studiebesök på KTH med CAD elever, dekorerat skolans lokaler med affischer på elevarbeten i CAD och webb bland annat. Jag har också arbetat som arbetslagsledare för teknikprogrammet och idag är jag ämneslagsledare för teknikämnena (teknik, cad, webbutveckling, konstruktion).
2012 - 2016 Jobbat på Täby enskilda gymnasium. Här har jag undervisat i matematik, webbutveckling och cad på teknik-, natur-, sam-, och ekonomiprogrammet. Jag har också varit drivande i utvecklandet av teknikprogrammet och utformandet av kursutbud.
2009 - 2012 Jobbat på JENSEN gymnasium Norra i Stockholm. Här har jag undervisat elever på Natur-, Media- och samhällsprogrammet i matematik och webbutveckling. De kurser jag har undervisat i är Matematik A - E och Webbutveckling.
1999 - 2008 Under dessa år har jag varje år sommarjobbat på diverse olika arbeten i Mora.

Utbildning

2005 - 2009 Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet 272,5 hp med inriktningarna matematik (92,5 hp) och ikt/media (90 hp). Studierna genomfördes vid Uppsala universitet.
2003 - 2004 Militärtjänsgöring som stridsfordonstransportör på Livgardet i Stockholm.
2000 - 2003 S:t Mikaelsskolans gymnasium i Mora. Teknikprogrammet datorteknik och virtuell design.

Datorkompetens

På datorn behärskar jag bildbehandling, layout, ljudbehandling, diverse matematik program, officepaketet, videoredigering och webbdesign. Några av de program jag behärskar är Adobe Creative suite (dreamweaver, flash, indesign, illustrator, photoshop, premiere), Microsoft Office (excel, powerpoint, word). CAD behandling med programmet Solid Edge. Utöver dessa program så behärskar jag även html och css programmering. Min primära datorvana ligger i Microsoft Windows operativsystem.

Lärarexamen

Studier utförda mellan åren 2005-2009 vid Uppsala universitet.

Pedagogiska kurser 90 hp

Lärares arbete A (30 hp)
Lärares arbete B (30 hp)
Allmänt utbildningsområde III (30 hp)

IKT kurser 90 hp

IKT och lärande A (30 hp)
IKT och lärande B (30 hp)
IKT och media (30 hp)

Matematikkurser 92,5 hp

Algebra 1 (5 hp)
Användning av Matlab (7,5 hp)
Baskurs i matematik (5 hp)
Diskret matematik (5 hp)
Envariabelanalys (10 hp)
Flervariabelanalys (10 hp)
Geometri (5 hp)
Linjär algebra och geometri I (5 hp)
Matematikdidaktik för lärare (15 hp)
Matematikens utveckling (5 hp)
Matematik med datoranvändning (7,5 hp)
Sannolikhet och statistik (5 hp)
Tal och räkning ML (7,5 hp)

Matematikkurser utanför examen

Algebra ML (7,5 hp)
Funktionslära (7,5 hp)

Behörigheter

Grundskolan

Matematik: Årskurs 3 - 9

Sameskolan

Matematik: Årskurs 3 - 6

Gymnasieskolan

Digitalt skapande
Estetisk kommunikation
Film- och tv-produktion
Fotografisk bild
Grafisk kommunikation
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Ljudproduktion
Matematik
Mediekommunikation
Medieproduktion
Medier, samhälle och kommunikation
Visuell kommunikation
Webbutveckling

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Matematik

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Digitalt skapande
Estetisk kommunikation
Film- och tv-produktion
Fotografisk bild
Grafisk kommunikation
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Ljudproduktion
Matematik
Mediekommunikation
Medieproduktion
Medier, samhälle och kommunikation
Visuell kommunikation
Webbutveckling