Iceclimbers.net - 2008

Detta är den näst senaste verisionen av Iceclimbers.net. Sidan är gjord med HTML och CSS. Fokus på denna sida låg på att fylla sidan med ett relevant innehåll. Sidan har fungerat som en lärarresurs där powerpoints, gamla prov, historiska artiklar och så vidare har funnits att tillgå för elever.

> Tillbaka