Iceclimbers logo

En uppskalad version av tidigare logotyper. I denna stora storlek kan man använda sig av fler detaljer. Iceclimbers har länge omnämnts som IC, så när det kom till att göra en logotyp föll det sig ganska naturligt att dessa bokstäver skulle ingå. Den ursprungliga logotypen innehöll redan en stylead version av dessa bokstäver, så de senare logotyperna är vidareutvecklingar av den ursprungliga logotypen kan man säga.

> Tillbaka