Läkarresursen

En skiss jag hjälpte en kamrat med för att han skulle få inspiration till ett av sina projekt.

> Tillbaka