Chaos

En bild med stjärnsymmetri skapad genom att flera olika former klistrats ihop och sedan upprepats.

> Tillbaka